Specialer

      Der modtages klienter henvist fra Prescriba Psykologisk Rådgivning

      Der modtages klienter henvist fra Nordisk krisekorps

      Der modtages klienter henvist fra Center for Stress A/S

      Der modtages klienter henvist fra Falck Healthcare

      Der modtages klienter henvist fra WorkLife

      Der modtages klienter henvist fra Soldaterlegatet

      Der modtages klienter med følelsesmæssige, eksistentielle og sociale problemer

      Der modtages klienter med samspilsproblemer i ægteskab eller andet samliv

      Der modtages klienter/pårørende efter selvmord

      Der modtages klienter med angst, sorg og ensomhed

      Der modtages klienter med traumatiske oplevelser efter fx. ulykker, sygdom eller død

      Der modtages klienter med traumatiske oplevelser efter fyringer, skilsmisse eller lignende

      Der modtages hjemsendte soldater med traumatiske oplevelser efter udstationering

      Der modtages ikke klienter med et væsentligt alkohol- eller stofmisbrug

      Jeg tilbyder psykologassistance til sygehuse, banker, virksomheder i tilfælde af krisesituationer

      Jeg tilbyder krisehjælp til offentlige institutioner i tilfælde af katastrofer (beredskabsstyrelse, redningskorps og politi)

      Jeg tilbyder personlighedsanalyse efter Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2) til læger, psykiatere, psykiatriske sygehuse og kliniske psykologer, hvor der er behov for en meget grundig analyse af personligheden

      Jeg tilbyder kommuner psykologassistance til vurdering af personers egnethed til arbejdsmarkedet eller til pensionsansøgninger